Bảng xếp hạng giờ chơi -

# Nhân vật Số lần bị bắt Trạng thái
# Nhân vật Số lần bị bắt Trạng thái
0 Minh_Tiens 73 lần Offline
1 Hao_Net 63 lần Offline
2 Joruo_Karuolov 57 lần Offline
3 Tu_le 55 lần Offline
4 sino_tran 53 lần Offline
5 Tommy_shellby 46 lần Offline
6 Ryan_Shadow 45 lần Offline
7 Emorter_Xaubung 45 lần Offline
8 The_khiem 42 lần Offline
9 William_Marcus 40 lần Offline
Tuỳ chỉnh giao diện

Logo Header


Navbar Header


Sidebar

Background