GVN Mobile

Hòa bình ! Phản đối chiến tranh

  • Thuận Cary Phạm

Hướng dẫn up ảnh trên Forum

Diễn đàn Forum là nơi làm việc, hoạt động, lưu trữ toàn bộ dữ liệu từ các tổ chức hoặc cá nhân người dùng.... Nhưng chắc hẳn có rất nhiều người vẫn hoàn toàn chưa biết được cách đăng tải bức ảnh lên bài viết trên diễn đàn. Dưới đây là chi tiết hướng dẫn.

 115 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả