Thành viên

70.00000%

99.00000%
Tên đăng nhập:
sino_tran
Cấp độ:
12
Số Lượng Thịt Nai:
12
Cấp Độ Vip:
VIP SILVER
Ngày sinh:
1999-11-01
Thời gian đăng ký:
2023-01-01 19:15:38
Lần cuối đăng nhập:
2024-05-01 09:33:20
Giới tính:
Boy
Tình trạng:
Offline
Mail:
Đã Xác Minh GMAIL
Trạng thái:
Banned ( Tài khoản này đã bị khóa )
Kho vũ khí
Tuỳ chỉnh giao diện

Logo Header


Navbar Header


Sidebar

Background